Visie en missie

Een wereld die volop in ontwikkeling is, vraagt om visie en een duidelijke koers voor ons onderwijs. De Marshof kijkt vooruit en gaat mee met de tijd. Wij passen ons onderwijs hierop aan. Daarbij willen wij ruimte creëren voor ieders talenten en mogelijkheden én willen wij kinderen de beste voorbereiding geven op het leven in de continu veranderende wereld. De Marshof wil voor elke kind een leerplek creëren waar hij of zij zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Voor ons is persoonlijke ontwikkeling en maatwerk belangrijk.

Onze visie
Ons onderwijs bereidt kinderen voor op deelname aan een veranderende toekomst.
Wij leren de kinderen daarvoor cognitieve, sociale en creatieve vaardigheden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf leren ontdekken en leren van fouten. Dat zij zelf hun verantwoordelijkheid leren dragen en zelfstandig leren werken en denken. We werken aan de sterke en minder sterke kanten van de kinderen en geven hen hier inzicht in binnen een veilige setting.

Onze missie
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten een veilig klimaat bij ons op school ervaren waarin ieder zich gezien en gehoord voelt.
Wij zorgen ervoor dat kinderen hun eigen kwaliteiten leren ontdekken zodat ze in staat zijn het maximale uit zichzelf te halen.

De Marshof heeft 3 kernwaarden die centraal staan: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verdiepen.

Vertrouwen
Vertrouwen zorgt voor groei.
Kinderen moeten elkaar leren vertrouwen en respecteren. Pas dan kunnen kinderen met en van elkaar leren. Vanuit een positief kindbeeld hebben we een hoog verwachtingspatroon. Wij helpen kinderen om eigen talenten te ontdekken en optimaal te ontwikkelen. Door hen positief te benaderen en te werken vanuit succeservaring ontwikkelen kinderen een positief zelfbeeld.

Verantwoordelijkheid
Als leerkracht zijn we verantwoordelijk voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd. We willen de kinderen optimale kansen geven om zich breed te ontwikkelen. We leren kinderen om te gaan met de verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Door heldere verwachtingen te schetsen en duidelijke afspraken, maken we kinderen medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Door een kind nauwkeurig te volgen met behulp van observaties en toetsen, houdt de leerkracht in de gaten hoe het met het kind gaat. Waar het mogelijk is geven we een kind preventief ondersteuning om uitval te voorkomen. De verbinding tussen leerling, ouders en leerkrachten vinden wij erg belangrijk. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind.

Verdiepen
Wij werken vanuit hoofd (weten), hart (ervaren) en handen (doen). We laten kinderen ervaren waar hun kracht ligt. Zij leren zich te verdiepen in zichzelf, in hun kennis en hun omgeving. Talentontwikkeling staat bij ons centraal. Leren is niet alleen onthouden en begrijpen, maar ook samenhang zoeken en kennis toepassen.