Kinderraad

De medezeggenschap van de leerlingen is op De Marshof vormgegeven door middel van de Kinderraad. De leden leren omgaan met democratie, zelfstandig denken en opkomen voor hun rechten en belangen. Ze doen ervaring op met vergaderen en leren dat ze, door mee te doen, iets kunnen veranderen in hun directe omgeving. Het is belangrijk te weten wat er in de kinderen omgaat en te luisteren naar wat er speelt. De school draait tenslotte om kinderen.

Elk schooljaar wordt een nieuwe kinderraad gevormd. Aan het begin van het schooljaar is de samenstelling nog niet bekend. Verkiezingen vinden plaats in september. Uit groep 5 t/m 8 worden twee kinderen gekozen.

Onderwerpen die zijn uitgevoerd n.a.v. onze kinderraad vergaderingen zijn bijvoorbeeld:

  • Een “Marshof got talent” organiseren met de school
  • Vaste fruitdag in de week (op de woensdag)
  • Verboden te poepen borden beschilderen en in het park neerhangen
  • Hekken achter de voetbalgoal zodat de bal niet zover weg geschoten kan worden
  • Een sponsorloop voor een goed doel
  • Aanschaf van nieuwe leesboeken en het oppimpen van de bibliotheek