Schooltijden

De Marshof hanteert een continurooster.

– Voor alle groepen gaan ‘s morgens de deuren om 8.20 uur open. Dan is de leerkracht aanwezig in de klas.
– De lessen starten om half 9.
– Tijdens de ochtendpauze (10.00 – 10.15 uur) is er toezicht op het plein door leerkrachten.
Voor het buitenspelen hebben wij voor alle groepen eenduidige afspraken gemaakt.
– De school gaat om 14.45 uur uit.

Schooltijden onderbouw (groep 1 t/m 4)

Dag
maandag 8.30 – 14.45
dinsdag 8.30 – 14.45
woensdag 8.30 – 12.30
donderdag 8.30 – 14.45
vrijdag 8.30 – 12.30

Schooltijden bovenbouw (groep 5 t/m 8)

Dag
maandag 8.30 – 14.45
dinsdag 8.30 – 14.45
woensdag 8.30 – 12.30
donderdag 8.30 – 14.45
vrijdag 8.30 – 14.45