Tussenschoolse opvang

De Marshof hanteert een continurooster, dat betekent dat alle kinderen op school blijven tussen de middag. Op de lange dagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (groep 5 t/m 8) zijn er twee vaste overblijfmoeders, medewerkers van De Marshof die geen klas hebben en studenten buiten op het plein. Zij zijn zichtbaar d.m.v. een rood hesje. Kinderen kunnen met vragen naar hen toe.

In de bovenbouwhal en de onderbouwhal staat een koelkast waarin de kinderen dingen kunnen zetten die koel bewaard moeten worden.
Wij verzoeken u vriendelijk om de overblijfspullen van uw kind van naam te voorzien. Veel kinderen hebben dezelfde bakjes en bekers en weten soms niet welke van hem of haar is. Voor ons is het ook gemakkelijker om de juiste beker bij het juiste bakje te zetten. De kinderen eten in de klas samen met hun eigen leerkracht.

Afspraken
Bij het overblijven hanteren wij zoveel mogelijk dezelfde afspraken als binnen school. Ieder kind moet voor zijn eigen spullen zorgen wat betreft het opruimen van zijn of haar bakje, beker en tas. De kleuters worden daarbij door ons geholpen, hoewel wij wel zoveel mogelijk stimuleren dit zelf te doen.

Spelen
Bij mooi, droog weer gaan wij naar buiten. De kinderen moeten vaak de hele dag binnen zitten en tijdens het overblijven proberen wij dit een beetje te doorbreken. Mocht het onverhoopt toch slecht weer zijn, dan wordt er binnen gespeeld.

Verantwoordelijkheid
Tijdens het buitenspelen vallen de kinderen onder toezicht van de pleinwacht. na een half uur gaat de bel en gaat ieder kind naar zijn/haar klas om met hun eigen leerkracht te eten en te drinken.

Verantwoordelijkheid t.a.v. de omgeving rondom de school en zwerfafval
Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor een schone leefomgeving. Elke pauze worden er enkele kinderen aangesteld om met prikkers en een vuilniszak de omgeving rondom de school (het park) schoon te houden.