Remedial teacher

Rol van de remedial teacher
De remedial teacher begeleid de leerlingen wanneer zij extra hulp nodig hebben met taal, rekenen of motoriek. In eerste instantie zal de leerkracht de leerling extra aandacht geven in de klas, maar als deze extra aandacht niet het gewenste effect heeft, wordt de hulp van de remedial teacher ingeroepen.

Begeleiding
In overleg wordt besloten of de hulp in of buiten de klas wordt gegeven. De remedial teacher maakt een handelingsplan voor het kind waarin de aanpak en de doelen duidelijk zijn omschreven. De ouders worden altijd door de leerkracht geïnformeerd over deze vorm van begeleiding. De remedial teacher brengt verslag uit naar de ouders over de vorderingen van het kind. De intern begeleider bewaakt en begeleidt de procedures.