Cultuur

Op onze school is leren een breed begrip. Wij zijn een school, die recht doet aan de verschillende talenten van kinderen. Wie echt in deze wereld mee wil, moet meer dan alleen maar ‘vakbekwaam’ zijn. Belangrijke aspecten zijn: samenwerking, communicatie, ICT-geletterdheid, sociale en/of culturele vaardigheden (incl. Burgerschap). En daarbij horen ook nog: creativiteit, kritisch denken, en oplossingsvaardigheden.

Het team ziet het dan ook als belangrijke taak om kinderen zelfstandig te leren ‘leren’. Niet meer alleen: “Wat moeten we onze kinderen leren?”, maar ook: “Hoe helpen we leerlingen graag en zelfstandig te leren?”

Op onze school geven we goed onderwijs. Goed onderwijs is voor ons: samen heel veel leren met heel veel plezier.

Cultuurdagen

Op De Marshof geven we meer dan gemiddeld aandacht aan de culturele aspecten van de samenleving: beeldende kunst, muziek, theater, musea, maar ook de multiculturele samenleving. We organiseren een aantal keer per jaar cultuurdagen. Soms staan die cultuurdagen in het teken van een thema: museumbezoek, dans, film. Soms is er een dag met een veelheid aan cultuurworkshops. Op zo’n cultuurdag worden de reguliere lessen eventjes opgeschort.

Daarnaast geven we cultuureducatie vorm met het kunstkabinet. Een methode voor cultuur, die kinderen handelend in aanraking brengt met uitingen van cultuur. Alle kinderen vullen in de loop van hun basisschoolcarrière een portfolio. Een map met de werkjes die gemaakt zijn met de lessen van het kunstkabinet.

Elke groep verzorgt jaarlijks een klassenshow waarin talenten van kinderen zijn terug te zien.

Multi-media
De komende drie jaar (2022 t/m 2025) staat het thema multi-media centraal d.m.v. projecten zoals: vloggen, een film maken, stop motion filmpjes maken etc.