Schoolafspraken

Wij hebben vier basisafspraken die door het hele kindcentrum leidend zijn:

 • We zorgen dat we vriendelijk zijn, dan heeft iedereen het fijn.
 • Als iemand zegt: “Stop!” dan houd je ook echt op.
 • We zijn zuinig op het materiaal en ruimen het netjes op allemaal.
 • We laten iedereen merken, dat we rustig kunnen (samen) werken.

Op De Marshof hebben wij de volgende pedagogische uitgangspunten:

 • De school- en groepssfeer moeten prettig zijn.
 • Er is een veilige omgeving waar kinderen zich fijn voelen.
 • School- en klassenregels zijn voor iedereen duidelijk en er wordt consequent naar gehandeld.
 • De leerkrachten werken vol enthousiasme en met veel inzet.
 • Leerkrachten hebben positieve en hoge verwachtingen van kinderen.
 • Er is persoonlijke aandacht en belangstelling voor elk kind.
 • Er is respect voor elkaar en voor andersdenkenden.
 • Er is aandacht voor normen, waarden en discipline.